Velhuset

Velhuset er en av Brevik Vel sine hjertesaker.

Med sin idylliske beliggenhet og lange historikk er Velhuset et naturlig samlingssted for våre arrangementer.

Huset er til utlån for Brevik Vels medlemmer.

Mer informasjon om Velhuset kommer.