Om Brevik Vel

Brevik vel i Nordre Frogn har til formål å ivareta fellesinteresser for fastboende og hytteeiere som naturlig sokner til Brevik på en partipolitisk nøytral måte. Foreningen skal også bidra til at det skapes et godt sosialt miljø i området.

To hovedområder:

  1. Bindeledd mellom fastboende/hytteeiere overfor kommunen, andre offentlige instanser mm. hørings- og samarbeidsorgan, opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og holde seg orientert om de planer som foreligger for området på kort og på lang sikt. arbeide for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i distriktet og samarbeide med disse om saker av felles interesse.

2. For å bidra til et godt sosialt miljø skal Brevik vel:

  • Sørge for aktiv bruk av velhuset
  • Arrangere dugnader, fester, sammenkomster

Foreningen har en velfungerende fest- og arrangementskomite som jevnlig avholder arrangementer av ulike slag og foregår vanligvis i tilknytning til velhuset og Brevikstranda. Dette blir annonsert på Facebooksiden vår. Brevik vel disponerer et velhus som medlemmene også kan låne. Velhuset finner du på Brevikstranda ved Bunnefjorden.

Medlemskap: Medlemskap koster 250 kr pr. år. Betales til konto: 6074.06.11782 Rådhusets Personellservice SA. Merkes med “010153” Husk og oppgi navn og e-postadresse.

Styret 2021/2022:
Jan Petter Johansen – Leder
Kristin Tøråsen – Nestleder
Gunn S Rasch – Kasserer
Morten Waglen – Styremedlem

Bay Magnar Engebråten – Styremedlem
Ida Tindeskog – Varamedlem

Toril Uggen – varamedlem

Fest- og arrangementskomite:

Torill Uggen Leder

Bay Magnar Engebråten

Mette Ottesen

Anne-Lise Jørstad

Siv Merete Ottesen

Plankomite:

Bay Magnar Engebråten

Morten Waglen

Valgkomite:

Kine HalvorsenThorén

Terje Ottesen

Revisor:
Arne Jørstad
Mona Belsten