Medlemskap

Medlemskap koster 250 kr pr. år.

Betales til konto: 6074.06.11782 Rådhusets Personellservice SA. Merkes med “010153”

Husk og oppgi navn og e-postadresse.