Arrangement

Datoer 2023:

Lørdag 13.mai: Dugnad på stranda i Brevik

Lørdag 24.juni: St. Hans feiring

Lørdag 30. juli: Brevikdag og markering av 75.års jubileum

Lørdag 29.juli: Brevikdagen

Lørdag 26.August: Årsmøte i Brevik Vel

Søndag 3.desember: julegrantenning (1 søndag i advent)

Besøk vår side på facebook for mer info facebook.com/brevikvel

Brevikdagen 2020: 1.august

Velhus Café

Det arrangeres sporadisk caféer i Velhuset. Da er det salg av kaffe og «noe attåt». Et hyggelig møtested! Til hver café hører det med et musikalsk innslag!

Dugnad

Hver vår inviterer vi alle til å være med og klargjøre strandområdet og Velhuset for sommeren. Da er det pølser og noe å drikke til alle som hjelper til.

Dugnad 2020: 16. Mai

Julegrantenning

Hver første søndag i advent tenner vi lysene på Julegrana. Da går vi rundt juletreet, nissen kommer med godteposer og vi trekker inn i Velhuset og drikker gløgg og spiser pepperkaker med julemusikk i bakgrunnen.